Kroppens musik 1
Kroppens musik 2
Kroppens musik 3
Kroppens musik 4
Kroppens musik 5

KROPPENS MUSIK


Längd: 5 dagar

Studietakt 100%

 

Kroppens musik – en femstegskurs


Vi kommer att under 5 dagar utforska en alternativ skådespelarkropp som tar sin utgångspunkt i riten och den idéburna teaterns historia. Vi kommer att arbeta med följande frågor. Vad är naturen? Vad präglar vårt förhållande till den? Vad är ett jag? Och vad är skådespelarens förhållande till jaget? Vad är en 0-kropp, och hur arbetar vi med det omedvetna? Vad har tonen för relation till skådespelarens kropp?

Hur kan vi utifrån skådespelarkroppen göra konsten till ett omdanande element.

Arbetet kommer att vara mycket konkret fysiskt. Men vi kommer också att tala en del om ledarskap, teaterhistoria och den subversiva teaterns mål och mening.PRAKTISK INFORMATION


Kurstyp: Veckokurs


Kurstid : 13 jun - 17 jun 2022.


Studietakt: 100 % 


Längd : 5 dagar


Avgift:

1. 4 500 kronor, i priset ingår alla måltider samt boende.


2. Ordnar du boendet själv är kostnaden för mat 200 kr/dag + serviceavgift 300 kr för hela kursen


3. Ordnar du mat och boende själv betalar du enbart en serviceavgift på 300 kr


Studiestöd: Kursen är ej studiestödsberättigad.


Kontakt:

Berit Engman: berit@kulturreservatetsfhs.se 

070-681 14 81


KURSLÄRARE


Jonas Engman har varit verksam i Teatermaskinen sedan 1997 och är Teatermaskinens konstnärliga ledare. Han har regisserat alla Teatermaskinens teateruppsättningar. Jonas Engman och författaren Johan Jönsons fruktbara samarbete har utmynnat i många föreställningar. Gränsmaterial WW4, Extasy +/- noll, Woyzeckmaskinen, Logosfält, Zoembient för att nämna några. Jonas har varit kursledare för många olika kurser i Teatermaskinen. Jonas har varit med och utvecklat metoden Berätta din sanning och vi lyssnar och kommer in i formande och förmedlande fasen.